Bikaner
Forecast Jan 20 2022
mostly sunny 23°C BFT: NE 1

NE 1